Åpne kurs

Allianse Lederutvikling & Coaching arrangerer åpne kurs med jevne mellomrom.

Det som nylig er gjennomført er:

Roadmap to My Life

stone_pathBle arrangert i Oslo 23.-25. mars 2013.

Målgruppen var unge voksne fra Norge og Egypt.

Kurset ga deletakerne anledning til å bli kjent med deg selv på et dypere nivå.

Fem unge voksne fra Egypt og fire fra Norge deltok.

Les mer om kurset her.

Siste blogginnlegg: