Uncategorized

En viktig leveregel for ledere – Walk Your Talk

For noen år siden var jeg med på et meget interessant forskningsprosjekt om lederferdigheter. Vi fant ut hvilke lederferdigheter ledere som leverte resultater på økonomi, kvalitet, kunde- og medarbeidertilfredshet hadde. Essensen av denne forskningen var at de lederne som gjør det de sier de skal gjøre, er de lederne som oppnår best resultater.

Dette er ikke overraskende blant annet fordi Walk Your Talk er en viktig faktor i den matematiske formelen for tillit. Formelen er publisert i boken A Trusted Leader av Robert Galford og Anne Seibold Drapeau. Forskningen viser at tillit i en organisasjon gir fokus, næring til engasjement, skaper innovasjon og gjør at det lett å ansette og beholde de beste hodene og hjertene. Når man klarer å skape tillit innad i en organisasjon, vil det skape tillit ut mot dagens noe skeptiske kunder.

Vi kjenner alle mennesker som sier mye om hva de skal gjøre og som så ikke leverer. De lever kanskje etter leveregelen en venn av meg spøkefullt har lansert. Han sier at man kan ikke både love og holde. Mitt tilsvar er Nikes slagord: Just Do It, med en tydelig undertone av snakk mindre og gjør mer. For hva skjer med mennesker som utsettes for løfter og intensjoner som ikke blir satt ut i livet? Vi mister troen, og når vi mister troen, mister vi energien, illusjoner og motivasjon til å bidra.

Vi har akkurat hatt valg i Norge. Da er de ulike partier på stemmefiske og kommer med mange løfter. Jeg tror partiene skal ha gode grunner for ikke å innfri løftene, hvis ikke, vil de miste velgernes tillit. I flere år har jeg ledet et prosjekt som skal skaffe boliger til 10 psykisk utviklingshemmede. Der møter jeg innimellom politikere som er som våte såpestykker, det vil si de gjør mye for at ansvaret ikke skal falle ned på deres bord. Noen ganger lover de også mer enn de holder. Det gjør noe med mitt forhold til dem og vårt polititiske system.

Så min første høstoppfordring til alle ledere, inkludert politiske ledere, er anstreng dere for å være redelige og Walk Your Talk. Det har en stor oppside.

Med vennlig hilsen Berit

Comments are closed.

Siste blogginnlegg: