Hva er coaching

«Coaching er kunsten å tilrettelegge for prestasjon, læring og utvikling av en annen.»
Downey, 1999

Klientens behov er utgangspunktet for coachingprosessen.  Coachingen fokuserer på klientens verdier, drømmer, utfordringer, mål, valg, relasjoner og handlinger.

Samarbeidet er preget av refleksjon, læring og handling.

Resultatet av coaching er:

  • bevisste handlinger og valg
  • større livsglede
  • at du er en tryggere og tydeligere person
  • at du er en reflektert og tydelig leder
  • at du har tatt styringen over livet ditt og hverdagen din.

Co-Active Coaching er vår metode, se The Coaches Training Institute. Vi bruker også vår øvrige kompetanse, og det vi har lært om relasjons-, organisasjons- og systemcoaching (ORSC), se CRR Global.

Siste blogginnlegg: