Hvordan

Inntakssamtale

Først gjennomføres en inntakssamtale. Her klargjør vi hva som er temaet og hvordan det ønskes at samarbeidet mellom coach og klient er. Denne samtalen varer 2 til 3 timer.

Varighet samtaler

Samtalene varer generelt fra 30 minutter til 1 time.

Mellom samtalene

Det må beregnes litt tid til refleksjon og oppgaveløsing ut fra hva som har kommet fram  under samtalen. Klient kan selvsagt kontakte sin coach underveis for ekstra støtte eller oppmuntring.

Sted

I AllianseCoaching sine lokaler, ute (Walk and Talk) eller hos klient.  Det er også vanlig at coachingsamtaler gjøres på telefon.  Coaching på kveldstid:  Fortrinnsvis pr. telefon.  Dette må avtales nærmere.

Avtale

Coach og klient lager en avtale. Det er vanlig at en relasjon mellom coach og klient varer 3-6 måneder. Noen ganger også lenger.

Prøvesamtale

Vil du ha en prøvesamtale for å se om coaching kan være noe for deg?
Send en mail eller ring.

Siste blogginnlegg: