Kommunikasjonskurs

Kommunikasjon

Et av de viktigste verktøy vi har i livet og arbeidslivet er kommunikasjon. Likevel bruker de fleste av oss liten tid på å forfine våre kommunikasjonsferdigheter.

Tenk over følgende spørsmål:

Hva preger kommunikasjonen i din ledergruppe: argumentasjon for egne saker eller nysgjerrighet for andres saker? Og hva gjør det med samarbeidet?

Har du en opplevelse av at du ikke blir forstått når du kommuniserer?

Får du tilbakemelding på at du ikke lytter godt nok?

Målsettingen for kommunikasjonskurs kan f eks være deltakere som

  • har et bevisst forhold til kommunikasjon
  • lytter og kommuniserer effektivt
  • når fram med sitt budskap
  • er like fortrolig med å spørre og utforske, som med å argumentere

Vi skreddersyr kurs der vi lærer bort og trener på sentrale kommunikasjonsferdigheter.

 

Siste blogginnlegg: