Ledercoaching

Det stilles store krav til ledere i dag. De skal drifte, sørge for kontinuerlig forbedring og gjennomføre større endringer når det er nødvendig. Lederne skal forholde seg til sin leder, ledere på samme nivå og egne medarbeidere på en måte som er konstruktiv og skaper resultater.

Coaching er aktuelt for deg som føler at du trenger en fortrolig samtalepartner for å:

  • Utvikle ditt ansvarsområde og bedriften
  • Utvikle deg som leder, motivator og formidler
  • Utvikle dine medarbeidere
  • Håndtere balansen mellom jobb og privatliv
  • Passe på deg selv og ditt behov for å «lade batteriene»

Med andre ord – hele deg i jobbsituasjonen. Du velger selv tema!

Walk the Talk og Walk and Talk

Gode ledere har fin sammenheng mellom ord og handling – Walk the Talk. Vi vet at tiden ofte ikke strekker til og at mange har en ambisjon om både å utvikle lederskapet og å holde seg i form. Vi tilbyr Walk and Talk for å møte dette behovet. Oslo har flere naturperler som vi bruker.

Siste blogginnlegg: