Lederskapskurs

  • På en skala fra 1-10, hvor tydelig er du i din lederrolle?
  • På en skala fra 1-10, hvor reflektert er dine handlinger?
  • På en skala fra 1-10, hvor effektivt kommuniserer du?
  • På en skala fra 1-10, hvor fornøyd er du med driften og utviklingen av ditt ansvarsområde?

Lederskap handler blant annet om å vise vei. I utøvelsen av lederskap trenger lederen å beherske både myke og harde lederferdigheter. Inspirert av postmoderne lederskap og vår erfaring, fokuserer vi på å utvikle tydelige ledere som evner å bruke den mykere coachende lederstilen.
Vår målsetning er:

  • Kursdeltakere som har en klar forståelse av sin lederrolle
  • Kursdeltakere som har et bevisst forhold til hva lederrollen krever
  • Kursdeltakere som kommuniserer målrettet og tydelig
  • Kursdeltakere som evner å utvikle og inspirere sine medarbeidere

Vi har ferdige kursopplegg for mellomledere, nye ledere og kurs for å utvikle den coachende leder. I tillegg skreddersyr vi etter det behov bedriften har. Kursene våre er treningsbasert, og vi bruker aktuelle problemstillinger fra bedriften. Kursene kan være en del av et bedriftsinternt program.

 

«Heller en tydelig leder som du er uenig med i sak, enn en leder som ikke evner å kommunisere hva han eller hun vil.»
Berit Ovesen

Siste blogginnlegg: