Berit Ovesen

mamma berit

Ærlig • Uhøytidelig • Målrettet

Tlf: 932 16 529. Send e-post

 Berit Ovesen har fått det beste fra to verdener: omfattende lederutdanning og praksis fra Forsvaret og coachutdanning fra en internasjonal og anerkjent skole.

Forsvaret vektlegger tydelighet i sin lederutdanning. Luftforsvaret har i tillegg vektlagt team- og veilederutdanning.

På eget initiativ har Berit studert strategisk ledelse og gjennomført Master of Management studiet med fokus på strategisk ledelse, kognitiv psykologi og ledelse, makt og mening.

Coachingutdanningen har gitt et løft, særlig i forhold til det eksistensielle, utviklingsmetoder og kommunikasjon.

Berit var førstelinjeleder som 20-åring og har siden hatt mellomlederstillinger og stillinger på strategisk nivå.

Etter at uniformen ble lagt bort har hun arbeidet som konsulent og som organisasjons- og personaldirektør i et universitetssykehus. Den siste stillingen var et utgangspunkt for arbeid med lederutvikling ved sykehus. Det har vært et viktig område for Berit.

Berit er Certified Professional Co-active Coach (CPCC) utdannet gjennom The Coaches Training Institute og Professional Certified Coach (PCC) gjennom International Coaching Federation.
Hun har også videreutdanning innen Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC).

Berit har gjennomført CTIs internasjonale Leadership Program.

Hun er autorisert til å bruke Jungiansk Type Index (JTI/MBTI) og Teamkompasset.

Berit har en funksjonshemmet datter. Det har gitt livet hennes nye dimensjoner.

Ærlig, uhøytidelig og målrettet er karakteristikker som passer på Berit.

Styrker

  • Har vært førstelinjeleder, mellomleder og leder på strategisk nivå
  • Har arbeidet i store komplekse organisasjoner som Forsvaret og sykehus i 26 år
  • Har erfaring fra styrearbeid
  • Har erfaring fra  offentlige og private virksomheter
  • Sertifisert coach med mye praksis
  • Humor

Siste blogginnlegg: