Teamutvikling

Vår målsetting er:

 • felles mål
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • færre energilekkasjer
 • godt samspill i teamet eller ledergruppen for å få til trivsel og resultater.

Våre aktiviteter innen teambygging har alltid vært skreddersøm.

Under er eksempler på temaer vi har gjennomført i ledergrupper:

 • visjon og målarbeid
 • trening på kommunikasjonsferdigheter
 • Jungiansk Type Indeks, inkludert bevisstgjøring om personlighetenes påvirkning på godt og vondt, samt økt tåleranse for ulike typer
 • relasjonskompetanse
 • endringskompetanse og endringsprosesser
 • trening på å gå inn i hverandres perspektiver
 • ansvarliggjøring og gjennomføringevne
 • trivsel og motivasjon
 • operasjonalisering av bedriftens verdier
 • coachende ledelse med felles trening på ferdigheter.

Ta kontakt og vi kan snakke om ditt teams eller din ledergruppes utfordring.

Siste blogginnlegg: